Danh mục ngành nghề phải đảm bảo yêu cầu kinh doanh

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Do Công An thị xã cấp bao gồm:

Dịch vụ cho thuê nhà, phòng trọ

Do Công An thị xã cấp bao gồm:

  • Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về PCCC để hành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Do Công An Thị xã cấp bao gồm:

  • Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về PCCC để hành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh karaoke

Phải có giấp phép kinh doanh do Sở Văn Hóa – Thông tin cấp.

Kinh doanh ăn uống

Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND thị xã cấp.

Kinh doanh dịch vụ internet

Phải có giấy phép cung cấp dịch vụ internet do Bưu Điện cấp

Kinh doanh gas

  • Phải có giấy phép kinh doanh gas do Sở Công Thương cấp.
  • Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh rượu, thuốc lá

Phải có giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá do Phòng Kinh tế cấp.

 

Hoạt động phòng khám nội nhi, khám chữa bệnh, và bán thuốc tây

Phải có chứng chỉ hành nghề kinh doanh phòng khám nội nhi, phòng khám chữa bệnh, và bán thuốc tây do Sở Y Tế cấp.

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Phải có giấy phép hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp.

Mua bán thanh vườn và tái chế dầu nhớt

Sản xuất bánh , thực phẩm, đồ uống

Phải đăng ký Sở Y tế cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Kinh doanh thuốc thú y

Phải có giấy phép hành nghề kinh doanh bán thuốc thú y do Chi cục thú y cấp.

Kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản

Phải có giấy phép chế biến gỗ và lâm sản do Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

 

>> Xem quy định về kinh doanh có điều kiện