Đăng ký thương hiệu liên kết

Thương hiệu liên kết (nhãn hiệu) là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Đăng ký thương hiệu liên kết – Topiclaw chúng tôi gồm các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc đăng ký sở hữu trí tuệ, là đại diện cục sở hữu trí tuệ để hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký thương hiệu một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký thương hiệu liên kết

Đăng ký thương hiệu liên kết

Ví dụ một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ESCO cho sản phẩm dầu nhờn, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu tương tự như ESCA, ESCOO cũng cho sản phẩm dầu nhờn.
Nhãn hiệu liên kết còn có tên là nhãn hiệu bao vây, mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là nhằm ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu liên kết để bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của mình. Nhằm tránh những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong tương lai.
Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !