Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Dịch vụ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của Topiclaw sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Nhà Nước để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn Đăng ký mã vạch  tại Topiclaw.

Mã vạch là gì

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá.

Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau.
Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Dịch vụ đăng ký mã vạch tại Topiclaw

Khách hàng làm thủ tục Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm như:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch;
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Topiclaw sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Topiclaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng;
 • Đại diện lên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nộp Hồ sơ Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho khách hàng;

 

Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn thêm về đăng ký mã vạch sản phẩm nếu bạn có những thắc mắc về thủ tục giấy tờ !