Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là gì : Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

2. Điều kiện chung đối với Giải pháp hữu ích được bảo hộ:

 • Có tính mới.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.
3. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích:
 • Văn bằng bảo hộ đối với Giải pháp hữu ích được gọi là “Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích”.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.
4. Quyền đăng ký Giải pháp hữu ích:
Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký Giải pháp hữu ích:
 • Tác giả tạo ra Giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình.
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Giải pháp hữu ích thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Người có quyền đăng ký quy định ở trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.
5. Thời hạn xử lý đơn đăng ký Giải pháp hữu ích:
 • Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được thẩm định hình thức trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn đáp ứng về mặt hình thức, cục Sở hữu trí tuệ Việt nam sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ mười kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Đơn đăng ký Giải pháp hữu ích được thẩm định nội dung trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.
 • Trường hợp Giải pháp hữu ích đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì cục Sở hữu trí tuệ Việt nam quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.
6. Hồ sơ đăng ký:
 
7. Các công việc Topiclaw thực hiện
7.1. Tư vấn trước khi đăng ký:
 • Tư vấn khả năng bảo hộ của giải pháp đăng ký
 • Tư vấn thiết lập các giải pháp cần bảo hộ
7.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích:
 • Lập tờ khai đăng ký giải pháp hữu ích.
 • Xây dựng bản mô tả giải pháp hữu ích.
 • Chụp hình minh họa giải pháp(nếu cần).
 
7.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký giải pháp tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 20 ngày.
 • Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong vòng 03 ngày.
 
7.4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký:
 • Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
 • Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.
 • 20 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký giải pháp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
 • 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận.
 

Liên hệ ngay với Topiclaw nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các thủ tục hành chính đăng ký giải pháp hữu ích