Đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận độc lập

Topiclaw đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm của mình. Doanh nghiệp và quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi ký kết hợp đồng với Topiclaw để công bố tiêu chuẩn. Ngoài ra chúng tôi còn có các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp sử dụng hơn hai lần dịch vụ của chúng tôi.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời là một bước đột phá trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá, phù hợp với các yêu cầu của Hội nhập kinh tế và đặc biệt là các yêu cầu của WTO khi mà Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO.

Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật;

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn.

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

– Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc hành chính theo quy định (buổi sáng: 07h30 – 11h30, buổi chiều: 13h30 – 16h30).

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

–  Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố hợp chuẩn;

+ Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường;

+ Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

–  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

– Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

– Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Gặp khó khăn trong việc công bố ? gọi điện tới Topiclaw để được tư vấn miễn phí !