Đăng ký công bố chất lượng phân bón

Topiclaw là một trong những trung tâm tư vấn luật tốt nhất, chúng tôi chuyên về công bố chất lượng hàng hóa nhập khẩu và trong đó có cả phân bón.

>> xem thêm giấy phép nhập khẩu phân bón.

Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn đăng ký vào Danh mục phân bón (Phụ lục số 7 Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);
  2. Biên bản nghiệm thu đánh giá của Hội đồng khoa học công nghệ có xác nhận của cơ quan chủ quản;
  3. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài có chữ ký, con dấu của cơ quan chủ quản;
  4. Quyết định của Bộ chủ quản công nhận kết quả nghiệm thu đánh giá của Hội đồng khoa học công nghệ hoặc các bằng chứng tương đương, bản sao có xác nhận của cơ quan chủ quản;
  5. Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục số 8 Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT, ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 

Công việc chúng tôi làm:

Sau 3 tháng làm việc với cơ quan nhà nước – chúng tôi sẽ thay mặt bạn nhận kết quả của cơ quan nhà nước và trả kết quả để phân bón nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được lưu hành.
Liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn trực tiếp.