Đăng ký Bản quyền phần mềm

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đối với tác giả, doanh nghiệp, Topiclaw cung cấp dịch vụ đăng ký nhằm giúp các bạn bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin liên quan tới đăng ký bản quyền của phần mềm, hy vọng được hợp tác với quý vị trong thời gian sớm nhất.

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Tài liệu cần cung cấp:

1. Nếu chủ thể đăng ký  là chủ sở hữu đồng thời là tác giả / đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:

 • Ba đĩa CD ghi Phần mềm
 • Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
 • Giấy uỷ quyền của tác giả / đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú,  cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự – 1 bản);
 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả /các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
 • Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả

2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn Đăng ký bản quyền bao gồm:

– Ba đĩa CD ghi Phần mềm

– Ba bản in phần mềm đóng thành quyển

– Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)

– Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)

– Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉa / các đồng tác giả,  tổ chức, công ty;

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản).

 

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính bao gồm (tham khảo mẫu kèm theo):

 • Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);
 • Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;
 • Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;
 • Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;
 • 02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm
 • Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

Lưu ý khi đăng ký bản quyền

+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;

+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.

+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu;

 Xử lý khi vi phạm bản quyền phần mềm

* Pháp lệnh 04/2008/UBTVQH12 mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Pháp lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới. Theo đó, thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Chánh thanh tra Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh được nâng lên tới 500 triệu đồng.

Thay vì chỉ bị phạt tiền, việc sử dụng trái phép phần mềm máy tính gây hậu quả nghiêm trọng hoặc giá trị vi phạm từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu theo khoản 1 Điều 131 Bộ Luật hình sự.

Mẫu giấy cam kết đăng ký bản quyền phần mềm

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

GIẤY CAM ĐOAN

 

Tên tôi là        :           …………………………….

Số CMTND    :           ……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày        :           ……/……/……

Quốc tịch        :           Việt Nam

Nghề nghiệp   :           ……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY……, có địa chỉ tại …………………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

Ngày…….tháng …… năm ……

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

CÔNG TY …………………………

Xác nhận: Ông ……. là cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY ……. và chữ ký trên là của ông …………….

CÔNG TY ………………….

Giám đốc

(ký, đóng dấu)

 

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm

Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền tác giả:

 • Lập Tờ khai đăng ký Quyền tác giả.
 • Lập Hợp đồng chuyển nhượng/Tuyên bố quyền tác giả.
 • In Giao diện và Code đăng ký

 

Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.
 • Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.
 • Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.
 • Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Liên hệ ngay tới Topiclaw nếu bạn đang vướng mắc thủ tục hồ sơ và được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *