Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là một trong những quy  trình giám sát chất lượng rất chặt chẽ và mất thời gian, đặc biệt là các tiêu chuẩn của nước ngoài, Nếu quý vị và các bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Topiclaw để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí, dưới đây chúng tôi có trích dẫn một số thông tin hữu ích về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về công việc này.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa là gì

1.1. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Là việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, Tiêu chuẩn ngành TCN) để làm căn cứ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá của mình và thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Chi cục TC-ĐL-CL hoặc các Sở, ngành chủ quản)

1.2. Đối tượng áp dụng: Các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh thực hiện việc sản xuất, chế biến hàng hoá theo quy mô công nghiệp thuộc danh mục do Bộ KHCNMT và các Bộ chuyên ngành quy định.

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng TCVN 9001

1.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh công bố Tiêu chuẩn CLHH để thực hiện và chịu trách nhiệm về Tiêu chuẩn CLHH do mình công bố theo quy định tại điều 10, điều 20 pháp lệnh CLHH

1.4. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hoá của Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh do Doanh nghiệp thực hiện công bố phải có khả năng xác định, đánh giá hoặc xác minh bằng các phương pháp thích hợp.

Quy định về công bố tiêu chuẩn

Ngày 10/01/2006 trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá”. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá.

Cùng ngày 10/01/2006 trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật”. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

Để đảm bảo thống nhất trong việc chỉ định các tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, sau khi được sự thống nhất của các Bộ quản lý chuyên ngành, ngày 10/01/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hànhThông tư số 02/2006/TT-BKHCN “Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Doanh nghiệp điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết vào “Bản công bố” theo mẫu.
– Đối với hàng hoá đặc thù thuộc phạm vi quản lý chất lượng của các ngành theo phân cấp quản lý tại Nghị định 86/CP của Chính phủ, Doanh nghiệp gửi thêm 1 bộ hồ sơ đến Sở, ngành chủ quản.
– Các cơ quan quản lý nói trên sau khi thẩm xét hồ sơ, nếu Tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở phù hợp với quy định của Nhà nước thì lập Phiếu tiếp nhận, vào sổ theo dõi việc công bố tiêu chuẩn của Doanh nghiệp. Nếu chưa phù hợp phải có trách nhiệm hướng dẫn cho Doanh nghiệp bổ xung, sửa đổi.
– Thời gian thực hiện xong việc công bố tiêu chuẩn áp dụng cho cơ sở là 15 ngày.

Trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn

3.1. Phải đảm bảo Tiêu chuẩn đã công bố áp dụng đáp ứng được các quy định tại điểm 1.3 và 1.4

3.2. Đảm bảo các điều kiện cần thiết khác (cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức quản lý…) để chất lượng hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố

3.3. Đảm bảo chất lượng hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá của mình.

 

Công bố tiêu chuẩn tại Topiclaw

Khách hàng làm thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng tại Topiclaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc Công bố tiêu chuẩn chất lượng:

  • Tư vấn những quy định của Nhà nước về công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Làm công bố tiêu chuẩn chất lượng;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Công bố tiêu chuẩn chất lượng như:

  • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Topiclaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;
  • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
  • Đại diện lên Chi Cục đo lường chất lượng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;
  • Nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng
  • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn cụ thể !