Công bố thực phẩm trong nước

Topiclaw chuyên công bố thực phẩm, bao gồm thực phẩm trong nước và thực phẩm nhập khẩu, nếu quý doanh nghiệp đang có nhu cầu công bố lưu hành cho sản phẩm thực phẩm của mình đừng ngần ngại liên hệ tới các chuyên viên của Topiclaw.

Hồ sơ bao gồm:

1) Bản cung cấp thông tin công bố.
2) Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (02 bản sao công chứng).
3) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (02 bản sao công chứng)
4) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
5) Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
6) 03 mẫu sản phẩm.

2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
– Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

Quá trình theo dõi hồ sơ

– Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.
– Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

 

Nếu bạn vướng mắc các thủ tục hành chính hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn thêm các thủ tục !