Công bố rượu bia trong nước và nhập khẩu

Topiclaw là một trong những công ty uy tín trong việc xin giấy phép công bố sản phẩm, hãy liên lạc ngay với Topiclaw nếu bạn muốn công bố sản phẩm rượu bia.

 

Công bố tiêu chuẩn rượu bia

Công bố tiêu chuẩn rượu bia

Rượu phải công bố

Rượu được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân phải công bố rượu

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện công ty nước ngoài có đưa rượu vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Hồ sơ công bố rượu trong nước

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài

Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn.

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Hồ sơ công bố rượu nhập khẩu

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.

Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài.

Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc Phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

 

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !