Công bố phụ gia thức ăn chăn nuôi

Hồ sơ công bố

Hồ sơ công bố phụ gia thức ăn chăn nuôi được lập làm 2 bản được nộp cho Phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, bao gồm:
1. Công văn đề nghị tiếp nhận bản công bố: 01 bản chính.
2. Bản công bố chất lượng sản phẩm, hàng hoá là chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (tiêu chuẩn cơ sở kèm theo): 01 bản chính, có mẫu, số lượng tờ phụ thuộc số lượng tiêu chuẩn cơ sở của đơn vị công bố.

 

Trình tự thực hiện

1. Chuẩn bị hồ sơ: Công dân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đã được công khai
2. Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận: Qua Văn thư Sở Nông nghiệp &PTNT.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
c. Trình tự tiếp nhận: Hồ sơ được gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá.
3. Xử lý hồ sơ: Phòng Chăn nuôi được giao xử lý hồ sơ:
+ Kiềm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ phòng Chăn nuôi phải thông báo kịp thời bằng văn bản hoặc điện thoại cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đầy đủ.
+ Thẩm định mức tự công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với mức quy định.
– Trường hợp công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với mức quy định thì trình Lãnh đạo Sở ban hành công văn tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá cho cá nhân, tổ chức.
– Trường hợp công bố tiêu chuẩn cơ sở không phù hợp với mức quy định thì trả lại hồ sơ và gửi công văn nêu lý do trả lại.
4. Trả kết quả Kết quả được trả qua đường bưu điện đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân đã đăng ký theo qui định.

15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Nông nghiệp và phát triển chăn nuôi sẽ ra kết quả hồ sơ của bạn,

 

Liên hệ ngay với đường dây nóng của Topiclaw để được tư vấn kịp thời nếu bạn thắc mắc các thủ tục hành chính.