Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu phải công bố lưu hành mới được lưu hành trong nước. Chúng tôi chuyên tư vấn Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu , cung cấp hồ sơ xin công bố mỹ phẩm, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu cho cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hồ Sơ Công Bố Mỹ Phẩm

–  Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm (theo mẫu TT 06/2010 Panamax soạn thảo)

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

–  Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;

– Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm;(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự)

– Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;

– Giấy phép lưu hành tự do CERTIFICATE OF FREE SALE (được hợp pháp hóa lãnh sự-  ).

Lưu Ý:
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po và Việt Nam. Nhưng nước này không cần phải xin CFS

Điều kiện mỹ phẩm được đăng ký

-Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm.
-Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt cs giới hạn cho phép.

Liên hệ ngay với Topiclaw để được tư vấn luật miễn phí về các thủ tục nếu bạn đang vướng mắc trong hồ sơ.