Công bố chế phẩm diệt côn trùng

Xin giấy phép cơ sơ đử điều kiện sản xuất chế phẩm dùng trong y tế

Cảm ơn bạn và quý công ty đã quan tâm tới dịch vụ của PanaMax firm. Chúng tôi xin đưa ra quy trình và báo giá dịch vụ như sau:

I: TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP:

– Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh liên quan đến mặt hàng đó (01 bản sao)
– Văn bản công bố cở sở đủ đk sản xuất chế phẩm (Panamax soạn thảo)
– Bản kê nhân sự ( Panamax soạn thảo trên cớ sở khách hàng cung cấp)
– Sơ đồ mặt bằng sản xuất
– Danh mục trang thiết bị sản xuất ( Panamax soạn thảo trên cớ sở khách hàng cung cấp)
– Bản nội quy an toàn hóa chất( Panamax soạn thảo trên cớ sở khách hàng cung cấp)
Điều kiện về nhân sự:
– Có ít nhất 1 người chuyên trách về an toán hóa chất đáp ứng yêu cầu sau:
+ Có trính độ về trung cấp hóa học trở lên
+ Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất
+ Có văn bản phân công chuyên trách về An toàn hóa chất
Điều kiện về cơ sở vật chất:
+ Có cơ sở vất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cất dữ, bảo quản hóa chất, xử lý hủy bảo hóa chất tồn dư chất thải và dụng cụ chứa hóa chất, Phòng ngừa sự cố hóa chất, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy .
+ Có phòng kiểm nghiệm được thành phần, hàm lượng hoạt chất của chế phẩm . Trường hợp không có thì có hợp đồng thuê phòng thí nghiệm có đủ năng lực được nhà nước cấp phép