Công bố chất lượng sản phẩm

Đăng ký chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tương ứng là cơ quan quản lý nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động đăng ký chất lượng của doanh nghiệp. Căn cứ các qui định của pháp luật việc đăng ký chất lượng được thực hiện ở các hình thức khác nhau:

 • Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng  hoá (tiêu chuẩn cơ sở);
 • Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;
 • Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm trong nước:

 • Giấy đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • 03 Mẫu sản phẩm.
Công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm

Một số loại mỹ phẩm đã Công bố lưu hành tại Topiclaw

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu:

 • Giấy đăng ký kinh doanh (02 bản sao công chứng).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
 • Riêng trường hợp với sản phẩm Sữa và Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm thì cần bổ xung thêm Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản sao y công chứng.

Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm

1. Đối với công bố chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài:
1.1. Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố
1.2. Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;
1.3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) ;
1.4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT.

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:
2.1.  Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
2.2.  Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn.
2.3. 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kèm theo các chỉ tiêu yêu cầu làm kiểm nghiệp cho Topiclaw
2.4.  1.4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT.

Mẫu công bố chất lượng sản phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số:………………………………

Thương nhân: …………………………………………………………..……………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………….……………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

CÔNG B

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Áp dụng cho sản phẩm:                                    

Xuất xứ (nhà sản xuất và nước xuất xứ)

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố./.

……., ngày … tháng … năm ………

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN

                  (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYTngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN

CHỦ QUẢN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

SỐ TC:

Tên cơ sở sản xuất

Tên sản phẩm

Có hiệu lực từ ngày……tháng……năm……

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/…….. của Giám đốc…………(tên cơ sở)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho…………(tên sản phẩm)

1.          Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

– Trạng thái: ……….

– Màu sắc: ……….

– Mùi vị: ……….

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, giá trị dinh dưỡng và mức đáp ứng nhu cầu hằng ngày (chỉ đối với các chất có hoạt tính sinh học đã có quy định).

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: ……

1.4. Hàm lượng kim loại nặng: ……….

1.5. Hàm lượng hoá chất không mong muốn (hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất khác).

2. Thành phần cấu tạo (gồm tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong chế biến thực phẩm):

3. Thời hạn sử dụng (nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ)

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (bao gồm cơ chế tác dụng, công dụng, đối tượng sử dụng, liều sử dụng,… nếu là sản phẩm đặc biệt).

5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói.

6. Quy trình sản xuất (có thể đưa ra hình khối) và thuyết minh quy trình sản xuất, công nghệ. Phần này chỉ yêu cầu đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

7. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có).

8. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành).

9. Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu (đối với thực phẩm nhập khẩu).

 

Dịch vụ tư vấn đăng ký công bố chất lượng

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá;
 • Tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường;
 • Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm định đo lường;
 • Theo dõi tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường ;
 • Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất  lượng (ISO);
 • Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn để khách hàng tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng.

Liên hệ ngay tới Topiclaw để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời hoàn toàn miễn phí !