Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Mục đích

Để đảm bảo việc xông hơi, khử trùng đối với vật thể xuất nhập khẩu, quá cảnh, vật thể trong nước được thực hiện bởi người có trình độ và kỹ năng phù hợp.

Đối với tổ chức hoạt động khử trùng vật thể bảo quản trong nước: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật
Đối với tổ chức hoạt động khử trùng vật thể xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh: Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Lệ phí và Thời hạn

200.000VNĐ (Thông tư số 110/2003/TT-BTC). Thời hạn: 3 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện của người xin cấp chứng chỉ

Đối với người quản lý:

 • Là người trực tiếp điều hành hoặc trực tiếp quản lý việc xông hơi khử trùng phải có trình độ chuyên môn về hoá học hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên.
 • Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xông hơi khử trùng.
 • Có đủ sức khoẻ.

 

Đối với người thực hiện trực tiếp

 • Phải hoàn thành khóa tập huấn tổ chức bởi Chi cục Bảo vệ thực vật và phải trải qua đợt kiểm tra về kiến thức và kỹ năng.
 • Có đủ sức khỏe.

 

Hồ sơ bao gồm

 • Kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng do cơ quan chủ quản nơi đã công tác xác nhận.
 • Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ xông hơi khử trùng.
 • Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp.
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên hoặc tương đương cấp theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ khác liên quan.
 • Có hai ảnh chân dung cỡ 3 x 4.

 

Trình tự thủ tục

Người xin cấp Chứng chỉ gửi hồ sơ tới Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Cục Bảo vệ thực vật theo quy định tại Điều 32 Nghị định 58/2002/NĐ-CP.
Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 15 ngày.

 

Xử phạt hành chính

Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với việc hành nghề không có chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng. Xem Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ.

 

Các văn bản luật liên quan

 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
 • Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, điều lệ Kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc BVTV;
 • Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Quyết định 84/2002/QĐ-BNN ngày 24/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;
 • Thông tư 110/2003/TT-BTC.

 

Thông tin bổ sung

 • Mức phí theo quy định tại Thông tư 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Doanh nghiệp thành lập thực hiện xông hơi, khử trùng phải được quản lý bởi người có chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực này.
 • Chứng chỉ hành nghề chỉ có giá trị trong phạm vi tỉnh nơi cấp chứng chỉ.
 • Chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho cá nhân.
 • Khi thực hiện biện pháp xông hơi khử trùng đối với vật thể nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật phải được cơ quan kiểm dịch thực vật chỉ định thực hiện và chịu sự giám sát của cơ quan kiểm dịch thực vật.