Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Hồ sơ bao gồm

Mục đích đăng ký chính thức, đặt tên, hỗn hợp

 • – Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật xin đăng ký;
 • Giấy xác nhận (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) là nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước sở tại cấp;
 • Tài liệu kỹ thuật thành phẩm chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốccó dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định.
 • Bản sao Giấy đăng ký sử dụng thuốc tại nước ngoài đối với các thuốc đăng ký chính thức;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp hoặc bản sao hợp pháp giấy ủy nhiệm, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng các văn bằng bảo hộ quyền sở hữu các sản phẩm ở Việt Nam của chủ sở hữu các sản phẩm đó (nếu có).

Mục đích đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng, liều lượng, cách sử dụng

 • Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định

Mục đích đăng ký bổ sung dạng thuốc, hàm lượng hoạt chất

 • Đơn đăng ký khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;
 • Mẫu nhãn thuốc quy định.
 • Tài liệu kỹ thuật chi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốc, có dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định tại mục II, Phụ lục 3 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

 

Thực hiện

 • Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép đăng ký khảo nghiệm.
 • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc tể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

 

Liên hệ ngay tới Topiclaw nếu bạn vướng mắc các thủ tục và được tư vấn hoàn toàn miễn phí !