Cách đưa ra nhận xét hiệu quả của nhân viên

Nhiều chủ doanh nghiệp thấy khó đưa ra nhận xét với nhân viên không hoàn thành tốt công việc. Khó có thể đưa ra lời phê bình có tính xây dựng với hy vọng nhân viên sẽ tiến bộ hơn. Bạn luôn muốn tránh rơi vào tình thế đối đầu với nhân viên. Nhưng phải đối mặt với nó, một nhân viên tồi sẽ không thể làm việc tốt hơn nếu không được nhắc nhở nâng cao hiệu quả công việc. Nếu bạn đưa ra nhận xét tập trung vào kết quả kỳ vọng của công việc chứ không phải soi vào những yếu kém của nhân viên thì nhận xét của bạn có thể có kết quả tích cực.

Đánh giá chất lượng công việc của Nhân Viên là việc chưa hề dễ

Đánh giá chất lượng công việc của Nhân Viên là việc chưa hề dễ

Dưới đây chúng tôi tóm tắt quá trình gồm 10 bước để cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về cách thức nâng cao chất lượng công việc của họ. Trọng tâm là đào tạo nhân viên làm việc tốt hơn. Nếu bạn có kế hoạch trước thì bạn sẽ dễ biết được mục đích của mình trong cuộc gặp mặt trực tiếp với nhân viên và tập trung vào nội dung làm việc để đạt được mục đích đó.

 

Bước 1. Đi thẳng vào vấn đề.

Mục đích buổi gặp của chúng ta là….

Tôi yêu cầu anh/chị đến đây để bàn về…..

Tôi muốn thảo luận một chút cùng anh/chị….

Bước 2. Nêu lên lý do của cuộc trao đổi này.

Tôi rất quan tâm đến vấn đề….

Việc đã xảy ra ……

Bước 3. Trình bày về những điều mà bạn biết.

Tôi đã thấy…..

Khi nghe được chuyện này, tôi đã tìm hiểu về vấn đề theo……

Bước 4. Mô tả các hậu quả  của các hành vi này.

Nếu điều này tiếp tục diễn ra, thì………….

Nếu nhìn nhận điều này dưới góc độ là khách hàng, thì…..

Bước 5. Trình bày các quan điểm của bạn về vấn đề đó

Tôi rất quan tâm đến khía cạnh…..

Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng điều này đúng…..

Tôi cảm thấy lo ngại khi vẫn còn những sai sót….

Bước 6. Tích cực tìm hiểu câu chuyện từ khía cạnh của người đối thoại

Tôi đã trình bày những điều mà mình đã biết, còn quan điểm của anh/chị….

Đó là cách nhìn nhận sự việc của anh/chị…..

OK, tiếp theo anh/chị sẽ làm gì?

Bước 7. Hãy đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt để bạn
có thể hiểu được tình hình từ cách nhìn của người đối thoại .

Làm sao anh/chị biết được….

Và điều gì đã xảy ra tiếp theo?

Nếu anh/chị đã làm điều đó, tại sao lại không…

Bước 8. Quyết định những biện pháp cụ thể cần thực hiện,

 và khi nào thì thông báo về điều này.

Tôi nghĩ rằng anh/chị cần phải….

Trong buổi gặp tiếp theo, theo như điểm 4 của lịch làm việc, anh/chị sẽ phải….

Bước 9. Tổng kết lại nội dung của buổi nói chuyện.

Tóm lại, anh/chị sẽ phải…..và tôi sẽ phải……

Bước 10. Các bước tiếp theo.

Tôi sẽ liên lạc với anh/chị lần sau …………..