Các loại hình kinh doanh

Để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, bạn cần phải đăng ký doanh nghiệp của bạn với cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Để làm được điều này, trước tiên bạn cần phải quyết định xem loại hình doanh nghiệp nào phù hợp với công việc kinh doanh của bạn.

Khi cố gắng chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với công việc kinh doanh của bạn, bạn cần phải cân nhắc những điều sau đây:

Trách nhiệm tài chính cá nhân sẽ là cái gì nếu công việc kinh doanh không được tốt? Trách nhiệm tài chính cá nhân của bạn với địa vị là người chủ của doanh nghiệp sẽ khác nhau dựa trên loại hình doanh nghiệp bạn lựa chọn. Để biết thêm về nghĩa vụ tài chính cá nhân, bạn hãy đọc về các lựa chọn cho loại hình doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2005 dưới đây.

  1. Bạn sẽ phải tuân thủ theo những nghĩa vụ thuế nào dựa trên loại hình doanh nghiệp của bạn?
  2. Bạn sẽ phải tuân thủ theo những nghĩa vụ nộp báo cáo nào đối với mỗi loại hình doanh nghiệp?
  3. Khả năng tìm nguồn vốn từ những tổ chức tài chính chính thống (ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty cho thuê, v..v…) sẽ khác nhau như thế nào đối với mỗi loại hình kinh doanh?
  4. Sơ đồ quản lý sẽ khác nhau như thế nào đối với mỗi loại hình kinh doanh?

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, sự lựa chọn cho loại hình kinh doanh bao gồm những loại sau:

Bạn có thể tìm thấy những thông tin cơ bản về các loại hình kinh doanh trong trang web này. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên tham khảo thêm các văn bản pháp luật: Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định của Chính phủ số 88/2006/ND-CP về đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp bạn cảm thấy không đủ tự tin để lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với công việc kinh doanh của mình, chúng tôi khuyến khích bạn nên thảo luận sự lựa chọn của bạn với luật sư hoặc với những chủ doanh nghiệp khác. Bạn cũng có thể tìm một luật sư để giúp bạn.

Thu thập nhiều thông tin từ những nguồn đáng tin cậy sẽ giúp bạn trong việc này. Tiền bạc và thời gian bạn đầu tư trong việc chọn loại hình kinh doanh phù hợp ngay từ lúc khởi sự sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí hoặc nỗ lực sau này.

Chúc bạn may mắn !