[Hỏi] Điều chỉnh vốn điều lệ của công ty cổ phần

Chào các luật sư. Tôi có 1 vấn đề thắc mắc như sau
– Công ty thành lập với mức vốn điều lệ là 7 tỷ và các thành viên sáng lập bao gồm:
+ Cổ đông A giữ 50% vốn điều lệ
+ Cổ đông B giữ 30% vốn điều lệ
+ Cổ đông C giữ 20% vốn điều lệ
– Sau khi công ty hoạt động được 5 tháng, cổ đông A góp thêm 3 tỷ đồng. vậy vốn góp tăng thêm này sẽ được phân chia cho các thành viên theo tỉ lệ như thế nào.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tỉ lệ vẫn vậy bạn ạ !

Tỉ lệ vốn góp làm sao cho đạt 100%, nghĩa là dù có góp thêm nhưng số góp thêm sẽ chia đều theo tỉ lệ, trường hợp muốn tăng số cổ phần thì chỉ có 1 trường hợp:

Một trong số các thành viên bán cổ phần, việc bán cổ phần sẽ được duyệt qua các thành viên khác trước khi bán ra ngoài, nghĩa là trước khi bán cổ phần ra ngoài thì thành viên đó phải bán cho các cổ đông sáng lập trong công ty trước, nếu thỏa thuận không đạt được thì người đó mới có quyền bán ra ngoài.

Lúc này các thành viên khác mua lại cổ phần và số cổ phần của những người đó tăng lên, tổng phần tăng lên là theo phần mà người bán bán.

Chúc bạn thành công, nếu bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ tới đường dây nóng để được trợ giúp và tư vấn miễn phí !