[Hỏi] lập công ty không cần mặt bằng ?

Xin kính chào anh chị !
Tôi muốn thành lập công ty tnhh nhưng không cần có mặt bằng có được không ? có luật quy định về vấn đề này không ?

Cảm ơn các luật sư và mong được tư vấn !

Theo luật doanh nghiệp 2005 chương II về thành lập doanh nghiệp thì không có quy định nào về vấn đề mặt bằng hoặc chứng minh mặt bằng trong hồ sơ đăng ký kinh doanh bạn ạ !

Như vậy theo câu hỏi của bạn thì thành lập công ty không cần hoặc không bắt buộc phải có mặt bằng kinh doanh !

Chúc bạn thành công !