[Hỏi] Tại sao Sở kế hoạch đầu tư không cấp giấy phép

Công ty chúng tôi là Cty TNHH 2 Thành viên (cty A), có sự góp vốn của 1 Cty nước ngoài. Cty nước ngoài cử Bà B làm đại diện cho Cty A tại Việt nam. Bà B bòn rút tiền của Cty A, Cty nước ngoài quyết định thay Bà B bằng Ông C và kiện Bà B (vụ kiện xảy ra ở nước ngoài). Cty A làm thủ tục đăng ký Giấy phép Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch đầu tư. Sở kế hoạch đầu tư hoãn việc cấp giấy phép vì Bà B có thông báo đến Sở rằng Bà B đang tham gia vụ kiện tại nước ngoài và Giấy Phép của Cty nước ngoài là giả mạo nên yêu cầu Sở hoãn việc cấp giấy phép. Cty A đã có nhiều công văn gửi đến Sở nhưng Sở vẫn không trả lời.
Theo Luật Doanh nghiệp thì Sở chỉ có quyền xem xét hồ sơ đăng ký, không có quyền giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong Cty A.
Hỏi: Việc Sở trì hoãn không cấp giấy phép cho Cty A có hợp lý không? Việc Sở dựa vào có tranh chấp tại nước ngoài nên không cấp giấy phép có quy định tại Luật không?
(Noted: Giấy phép và các hồ sơ của Cty nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự).

Trường hợp của bạn chúng tôi đã có nghiên cứu và đưa ra vài thông tin cho bạn tham khảo:

Theo Chương II điều 15  khoản 2 và 3 của luật doanh nghiệp 2005 quy định:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

+  Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

Bạn có thể tham khảo luật doanh nghiệp 2005 Chương II và điều 15 khoản 2 và 3 quy định về trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vẫn còn thắc mắc ? bạn có thể liên hệ tới đường dây nóng của Topiclaw để được giải đáp miễn phí !