[Hỏi] Giấy phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm có cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hay không?

Trường hợp nếu bạn thành lập hộ kinh doanh cá thể chỉ bán hàng nhỏ lẻ thì không cần phải giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Các trường hợp khác phải nộp hồ sơ lên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và phân phối.

Chúc bạn thành công !