[Hỏi] Ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân ?

Xin chào ban tư vấn luật Topiclaw !
Anh chị giúp em câu hỏi: Ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân ?
Mong anh chị trả lời sớm giúp em !
Xin cảm ơn !

Theo Luật doanh nghiệp 2005 Thì loại hình doanh nghiệp khác nhau thì doanh nghiệp tư nhân có ưu nhược điểm sau:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
– Chủ doanh nghiệp tư nhânđại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
Tóm lại:
– Doanh nghiệp tư nhân không có sự phân biệt pháp lý về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các nhân và doanh nghiệp.
– Việc thành lập hay chấm dứt hoạt động kinh doanh hết sức đơn giản và không ảnh hưởng đến nghĩa vụ cá nhân chủ sở hữu

Bạn có thể xem thêm thông tin của chúng tôi tại: So sánh ưu nhược điểm giữa các loại hình doanh nghiệp.