[Hỏi] Số lượng thành viên quy định trong các loại hình công ty ?

Em xin chào luật sư Topiclaw !
Anh chị làm ơn cho em hỏi số lượng thành viên được quy định trong các loại hình doanh nghiệp là bao nhiêu ?
Ví dụ Công ty TNHH maximum là mấy ?

Xin chào bạn !

Theo luật doanh nghiệp 2005 quy định thì các loại hình doanh nghiệp ứng với số lượng thành viên nhất định: