[Hỏi] Công ty cổ phần bị đánh thuế 2 lần ?

Chào anh chị !
Em chuẩn bị thành lập công ty cổ phần nhưng sau khi nghiên cứu thì thấy công ty cổ phần bị đánh thuế 2 lần có đúng không ạ ?
Mong anh chị tư vấn sớm !

Công ty cổ phần thường phức tạp hơn các công ty khác ở nhiều điểm trong hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức, và điểm yếu của nó chính là việc công khai tài chính và bị đánh thuế hai lần bạn ạ !

  • Lần thứ nhất là đánh thuế doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận sau thuế
  • Lần thứ hai là sau khi chia lợi nhuận cho các cổ đông !