[Hỏi] Một người có thể đứng tên 2 giấy phép kinh doanh không?

Chào các luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay tôi đang đứng tên kinh doanh một cửa hàng ở Long Xuyên, khi tôi đăng kí xin giấy phép kinh doanh để mở thêm 1 cửa hàng tại quận 3, TP.HCM thì nhân viên ở đây nói là mỗi người chỉ được đứng tên 1 giấy phép đăng kí kinh doanh thôi, nếu tôi muốn mở cửa hàng thì phải nhờ người khác đứng tên thay. Như vậy là đúng hay sai?

Khi bạn đăng ký kinh doanh hộ cá thể là bạn đã mặc định chịu trách nhiệm vô hạn trước khối tài sản của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về các việc làm kinh doanh phát sinh như hợp đồng hay lỗ/lãi và các khoản vay. Như vậy bạn không thể đứng tên hai địa điểm kinh doanh được.

Trường hợp bạn muốn làm kinh doanh lớn hơn hai địa điểm bạn có thể thành lập doanh nghiệp, bạn có thể chọn một trong các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh…

Nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn luật miễn phí.