[Hỏi] Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Moi day toi co nhan duoc 1 thong bao cua So KH&DT ve viec rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp.
O phan thong tin lien lac tren thong bao cua SKH&DT gui toi thay co muc
+ Ngay bat dau hoat dong: 15/01/xx trong khi do toi thay tren giay dang ky kinh doanh va dang ky thue co dong ghi ngay thang nam la ngay 11/01/xx vay cho toi hoi ngay bat dau hoat dong can cu vao dau de biet duoc la ngay 15/01?
+ so luong lao dong: 04; trong khi do cty nay ko co ldong nhung sao lai co san so luong lao dong la 04

Những thông tin này là không quan trọng bạn ạ !

Tất cả các thông tin như số lượng lao động và ngày hoạt động đều là dữ liệu dự kiến. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin đó…