[Hỏi] Đăng ký mã vạch ở đâu?

Cái gạch đen trắng này thực sự có ích đối với tôi .
Giờ thì tôi đã hiểu được lợi ích của việc sự dụng mã số mã vạch.Ai có thể cho tôi biết nơi đăng ký mã số mã vạch ở đâu?

Để đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm, bạn hãy đến Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng để hỏi thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký.
Tài liệu cần có:
– Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã vạch.
– Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam.
– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.