Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ của Topiclaw !

Sự cần thiết của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại nước ngoài

Sự cần thiết của việc [[đăng ký nhãn hiệu hàng hoá]] tại nước ngoài nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt …

Tìm hiểu thêm
Nhãn hiệu độc quyền

Vai trò của việc đăng ký nhãn hiệu?

Trung thành với nhãn hiệu được coi là một thành tố giá trị do nó quyết định trực tiếp tới độ lớn …

Tìm hiểu thêm

Bí mật kinh doanh và phương thức bảo vệ

Bí mật kinh doanh: Bí mật kinh doanh (hay còn được biết đến là bí mật thương mại) là thông tin thu …

Tìm hiểu thêm
Đăng ký tên thương mại

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh là hành vi nào

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh: a) Tiếp cận, thu thập …

Tìm hiểu thêm
Ảnh minh họa bí mật kinh doanh

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ …

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ của Topiclaw !

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Bảo vệ tên thương mại. Với cơ sở và nội dung quyền được bảo hộ đối với tên thương mại như, các doanh …

Tìm hiểu thêm

Thời điểm đăng ký thương hiệu, kiểu dáng và sáng chế ra nước ngoài

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã quan tâm đúng mức tới vấn đề sở hữu trí tuệ, trong đó có …

Tìm hiểu thêm

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn nhiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Trong thời gian gần đây, cùng với việc gia tăng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thị trường quốc tế, …

Tìm hiểu thêm

Xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam

Việt Nam hiện nay là thành viên của Hệ thống Madrid (Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid), vì vậy các …

Tìm hiểu thêm

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid

Bằng cách đăng ký nhãn hiệu theo các thỏa ước quốc tế giúp chúng ta tiết kiệm chi phí nhất và chỉ …

Tìm hiểu thêm

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn …

Tìm hiểu thêm

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu – Tổ chức hoặc cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất,kinh doanh hợp pháp …

Tìm hiểu thêm

Làm gì trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bạn cần lưu ý những điều sau: Đầu tiên cần phải có logo, nhãn …

Tìm hiểu thêm

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiến sử dụng mà không cần thủ tục đăng ký tại …

Tìm hiểu thêm

Người nộp đơn nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ

Trường hợp Cục sở hữu trí tuệ có thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc dự định …

Tìm hiểu thêm

Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu gì

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải có những tài liệu sau: + Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký …

Tìm hiểu thêm

Nhãn hiệu mà người nộp đơn cần đăng ký đã có ai đăng ký hay chưa

Một nhãn hiệu dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất ! – …

Tìm hiểu thêm

Nhãn hiệu cần được thiết kế như thế nào

Nhãn hiệu cần phải được thiết kế độc đáo, dễ nhận biết có khả năng thực hiện chức năng phân biệt. Những dấu …

Tìm hiểu thêm

Cần cân nhắc những gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân của nhãn hiệu. Nhãn …

Tìm hiểu thêm

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu

Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa dịch vụ của mình. Các chủ …

Tìm hiểu thêm