đăng ký thương hiệu

Xem các thông tin và dịch vụ của Topiclaw về đăng ký thương hiệu - Topiclaw là một trong những công ty tư vấn luật doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ của Topiclaw !

Bảo vệ tên thương mại. Với cơ sở và nội dung quyền được bảo hộ đối với tên thương mại như, các doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để ngăn chặn các chủ thể khác sử dụng tên thương mại của [...]

Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân của nhãn hiệu. Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hoặc [...]

Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa dịch vụ của mình. Các chủ thể sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm do mình sản xuất. Các chủ thể kinh doanh dịch vụ có quyền nộp đơn đăng [...]

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hay không đăng ký nhãn hiệu là [...]

Nộp đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu ở đâu? Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam thì có quyền nộp đơn trực tiếp vào Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam để yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tổ chức [...]

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu a) Sửa đổi, bổ sung đơn: Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp [...]

Đăng ký tên thương mại

Trong cấu thành một thương hiệu, nhãn hiệu, gồm phần hình (logo), phần chữ và phần slogan. Nhiều slogan đã trở lên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp. Một vấn đề pháp lý đặt ra là có thể bảo hộ slogan như là một thương hiêu, nhãn [...]

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ của Topiclaw !

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.   1.Quyền khiếu nại về Sở hữu [...]

Việc sử dụng nhãn hiệu là vấn đề then chốt và quan trọng đối với người nộp đơn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi có một nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền sử dụng mà không phải bắt buộc tiến hành thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, [...]

Việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu dưới tên công ty hay tên cá nhân đều được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cho phép. Vì vậy, các doanh nghiệp, cá nhân căn cứ vào tình hình cụ thể có thể lựa chọn hình thức đăng ký phù [...]

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là 1 năm, trong đó có 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức. 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn [...]

Ngoài mẫu nhãn hiệu được gắn trên tờ khai, đơn đăng ký nhãn hiệu phải kèm theo 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a) Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong [...]

Người nộp đơn làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung. Thẩm định về mặt hình [...]

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, các chuyên viên tư vấn của TopicLaw luôn nhận được câu hỏi từ phía khách hàng, tại sao đơn đăng ký nhãn hiệu của họ phải hơn 1 năm mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thời gian như [...]

Trong quá trình thẩm định nội dung, khi một nhãn hiệu bị từ chối đăng ký do trùng hay tương tự với một nhãn hiệu của người khác có ngày ưu tiên sớm hơn hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ, một trong những cách để vượt qua thông [...]

Khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT), nhãn hiệu sẽ trải qua hai giai đoạn, giai đoạn thẩm định hình thức và giai đoạn thẩm định về nội dung. Trong giai đoạn thẩm định nội dung, thẩm định viên sẽ [...]

Việc các tổ chức, cá nhân sử dụng các nhãn hiệu tập thể đang được bảo hộ cho chủ thể khác sẽ dẫn tới các rủi ro pháp lý hết sức nguy hiểm cho chính tổ chức, cá nhân này. Việc sử dụng trái phép nhãn hiệu tập thể này [...]

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Một trong những điều kiện để nhãn hiệu [...]

Ngôn ngữ dùng trong đơn đăng ký thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ Để đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hoản 2 Điều 100 Luật sở hữu trí tuệ, [...]

1364986507-dang-ky-nhan-hieu-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Nhiều doanh nghiệp Nước ngoài cũng đang tích cực đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp trước khi vào Việt Nam cũng nên quan tâm tới việc bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu ở Việt Nam. Topiclaw trân trọng giới thiệu thủ tục đăng ký thương hiệu tại Việt Nam như sau: Quy trình, thủ [...]

Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam - Tài liệu cần thiết - Dịch vụ đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam -