Kiểu dáng công nghiệp là những thứ tạo cho hàng hoá sự thu hút và hấp dẫn. Ngày nay các doanh nghiệp đã và đang chú trọng hơn trong vấn đề sở hữu độc quyền các kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình.

Mời bạn xem qua các thông tin: kiểu dáng công nghiệp là gì, đăng ký kiểu dáng công nghiệpbảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Tài liệu tối thiểu (a) Tờ khai đăng ký KDCN theo mẫu số 03-KDCN trong Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; …

Tìm hiểu thêm

Điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc …

Tìm hiểu thêm
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Công ty Topiclaw chuyên tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, cung cấp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, …

Tìm hiểu thêm

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu đáp ứng các …

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Việc bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những công việc quan trọng hàng đầu của Doanh nghiệp. Công …

Tìm hiểu thêm

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là những thứ tạo cho hàng hoá sự thu hút và hấp dẫn. khi một kiểu dáng công …

Tìm hiểu thêm

Hiểu về kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc …

Tìm hiểu thêm