Topiclaw là đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ của cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, chúng tôi chuyên đăng ký sáng chế, bảo vệ thành quả trí tuệ cho khách hàng. Hãy bảo vệ các tài sản vô hình của bạn ngay hôm nay cùng Topiclaw …

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Bảo vệ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích của bạn, dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp, hãy liên hệ …

Tìm hiểu thêm

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là gì : Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ …

Tìm hiểu thêm

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự tổng quát sau: a) Thẩm định hình thức: …

Tìm hiểu thêm

Tại sao cần phải đăng ký sáng chế?

Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo …

Tìm hiểu thêm

Làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc đầu tư cho việc nộp đơn,cần phải cân nhắc khả năng được cấp …

Tìm hiểu thêm

Thủ tục đăng ký sáng chế

Các tài liệu cần có của đơn 1. Tài liệu tối thiểu (a) 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo …

Tìm hiểu thêm

Đăng ký sáng chế

Topiclaw là một trong những công ty luật tốt nhất – nếu bạn muốn đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay …

Tìm hiểu thêm