Đăng một câu hỏi mới

[Hỏi] Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

update 02-01-2013 17:01 trong Hỏi đáp luật doanh nghiệp  
Câu hỏi của bạn Lâm Như và được trả lời bởi

Anh chị cho em hỏi về thủ tục và hồ sơ giải thể doanh nghiệp ạ ! Công ty của em là công ty tnhh một thành viên !

Em xin cảm ơn ban tư vấn !

1- Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo GT1);

2- Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2);

3- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);

4- Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);

5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3);

6- Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Trường hợp bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới TOpiclaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Giúp chúng tôi chia sẻ nếu bạn thấy thông tin là bổ ích: