Giấy phép nhập khẩu thực phẩm

Topiclaw chuyên tư vấn công bố về nhập khẩu thực phẩm , hướng dẫn nộp đơn nhập khẩu thực phẩm, cung cấp hồ sơ nhập khẩu thực phẩm, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thực phẩm.

>> Bạn đã công bố thực phẩm nhập khẩu chưa ? xem thêm công bố thực phẩm.

Bộ hồ sơ thủ tục như sau:

–  Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.

–  Bản sao công chứng của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

–  Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm)

–  Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận Y tế (Certificate of Health) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ

–  Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm.

 

Liên hệ ngay với Topiclaw nếu bạn cần tư vấn hoặc đang có vướng mắc về các thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép

Các thông tin khác
  1. Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hoá nhập khẩu
  2. Thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP trước khi tiêu thụ
  3. Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu về chất lượng thực phẩm nhập khẩu
  4. Điện thoại và máy tính cá nhân không cần làm thủ tục xuất nhập khẩu
  5. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (đối với thực vật xuất khẩu, nhập khẩu)
  6. Các mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc đánh thuế nhập khẩu cao
  7. Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp
  8. Kiểm tra xác nhận nguồn gốc gỗ nhập, xuất