Đăng một câu hỏi mới

[Hỏi] Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

update 15-10-2012 00:10 trong Hỏi đáp luật doanh nghiệp  
Câu hỏi của bạn Bằng Duy và được trả lời bởi

Xin chào luật sư .
Anh cho em hỏi !
Năm 2011 cơ sở của em đóng thuế khoán là 225.000 đồng/ tháng
năm nay chi cục thuế thu tăng lên 525.000 đ/ tháng
Em làm bên in ấn
Xin anh cho em biết cách tính thuế khoán của cơ sở kinh doanh cá thể.
doanh thu cua bên cơ sở của em bình quân : 20.000.000 đ/ tháng.
mức thuế như vậy có cao không.
Chân thành cảm ơn .

Hộ cá thể có 3 khoản thuế phải nộp : thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngành thuế có thể khoán nộp 2 khoản thuế :GTGT và TNCN.Cách tính như sau:
-Thuế GTGT được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn763/BTC-TCT ngày 16.12009 của bộ tài chính.
Do không biết bạn kinh doanh ở khu vực nào, tôi tạm tính thuế GTGT của bạn theo khu vực có tỷ lệ GTGT cao nhất và thấp nhất :

  • Thuế GTGT theo tỷ lệ GTGT cao nhất :   20.000.000đ x 35% x 10% = 700.000đ/tháng.
  • Thuế GTGT theo tỷ lệ GTGT thấp nhất :  20.000.000đ x 20% x 10% = 400.000đ/tháng

-Thuế TNCN được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo quyết định16334/QĐ-CT ngày 30.12.2008 của bộ tài chính.
Tôi tạm tính thu nhập chịu thuế của bạn theo tỷ lệ cao nhất và thấp nhất :
+ Thu nhập chịu thuế TNCN cao nhất :         20.000.000đ x 28% = 5.600.000đ.
+ Thu nhập chịu thuế TNCN thấp nhất :        20.000.000đ x 25% = 5.000.000đ.

Bạn phải nộp thuế TNCN sau khi giảm trừ gia cảnh.

Như vậy số thuế mà bạn đang nộp không cao hơn quy định.

Giúp chúng tôi chia sẻ nếu bạn thấy thông tin là bổ ích: