[Hỏi] Giấy phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm có cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hay không?

Trường hợp nếu bạn thành lập hộ kinh doanh cá thể chỉ bán hàng nhỏ lẻ thì không cần phải giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Các trường hợp khác phải nộp hồ sơ lên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và phân phối.

Chúc bạn thành công !

Các thông tin khác
  1. [Hỏi] nhà đầu tư nước ngoài xin giấy phép kinh doanh ở đâu
  2. [Hỏi] Giải pháp cho công ty cổ phần
  3. [Hỏi] Thủ tục để thành lập cơ sở nhận thu mua phế liệu, hàng cần thanh lý của các công ty?
  4. [Hỏi] Điều chỉnh vốn điều lệ của công ty cổ phần
  5. [Hỏi] lập công ty không cần mặt bằng ?
  6. [Hỏi] Tại sao Sở kế hoạch đầu tư không cấp giấy phép
  7. [Hỏi] Hỏi về dịch vụ mở trung tâm spa hoặc thẩm mỹ viện
  8. [Hỏi] Về việc cấp giấy phép của DPI